Els barcelonins...

pel que fa a caràcter, ens considerem més aviat...