Els barcelonins...

marxariem de Barcelona a canvi d’una feina que doblés el nostre sou?